กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

Release date
Weber Thailand

ขนาด

  • 25 กก.
  • 20 กก.

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป คุณภาพสูง แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า ขายดีอันดับ 1

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น, ผนัง

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

Case studies

Weber Thailand
กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

บ้านแมคโนเลีย

บ้านแมคโนเลียเป็นบ้านสไตล์ Southern California ...

โซลูชั่น

กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ related products