เกี่ยวกับเวเบอร์

เวเบอร์ คือหนึ่งในกลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 350 ปี เริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี ค.ศ. 1665 เวเบอร์ เป็นผู้นําและผู้ผลิตมอร์ตาร์สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เรามีพนักงานมากกว่า 10,000 คน ใน 63 ประเทศ พร้อมโรงงานผลิตกว่า 200 แห่งทั่วโลก และยอดขายมากกว่า 2,000 ล้าน ยูโร ต่อปี

Weber Thailand

แซง-โกแบ็ง ติดอันดับ 100 องค์กรแรกของโลก ที่มีการคิดค้นนวัตกรรม และนำเสนอสู่แวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา โดยทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำและสถาบันการการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ณ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เปี่ยมไปและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ตลอดจนความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำในตลาดที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้างอาคารระดับโลก

ตลอดระยะเวลา 350 ปีที่ผ่านมา แซง-โกแบ็งไม่เคยหยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจ ทำให้แซง-โกแบ็งประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริษัทแซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการพาณิชย์ครอบคลุม 67 ประเทศทั่วโลก ด้วยโรงงงานผลิตมากกว่า 1,000 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 170,000 คน ที่พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถเพื่อนำแซง-โกแบ็งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่นการก่อสร้างประสิทธิภาพสูง ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 39.1 พันล้าน ยูโร

 

ที่ประเทศไทย แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดของการปูกระเบื้อง กาวซีเมนต์ ยาแนว และกันซึม เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก อย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพ

 • พ.ศ. 2529 ก่อตั้งบริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์ จำกัด ผู้นำและผู้ผลิตกาวซีเมนต์รายแรกในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ ตราตุ๊กแก และบริษัท ยูโก จำกัด ผู้ผลิตกาวซีเมนต์ ยาแนว และน้ำยาประสานคอนกรีต ซึ่งมีฐานอยู่ทางภาคเหนือ ภายใต้สินค้า ตรานีโอเซ็ม
 • พ.ศ. 2543 เวเบอร์ ในประเทศไทยเข้ามาควบรวมกิจการของ 2 บริษัท  คือ บริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์ จำกัด และบริษัท ยูโก จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก 
 • จากนั้น เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการด้านผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวอย่างต่อเนื่องอ้างอิงมาตรฐานยุโรป (European Norm)
 • พ.ศ. 2554 เพื่อความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทแม่ ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกในวงการธุรกิจวัสดุก่อสร้างของประเทศฝรั่งเศส ทางบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วเป็น บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 
 • พ.ศ.2555  บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เราเป็นหนึ่งเดียวของผู้ผลิตกาวและกาวยาแนวปูกระเบื้องที่ได้การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานยุโรป (European Norm)เพื่อรับประกันว่า  เวเบอร์  ตราตุ๊กแก ได้มุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการ รวมถึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทุกคน 
 • พ.ศ.2556 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด(โรงงาน)  ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2556 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด(โรงงาน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร และให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มาตรฐานการรับรองระดับโลก

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผู้นำและผู้ผลิตกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนวกระเบื้อง กันซึม และงานมอร์ต้า สำหรับงานก่อสร้างมีฐานการผลิตสินค้ามากกว่า 200 โรงงาน ใน 62 ประเทศทั่วโลก

เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีคุณภาพ และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "มาตรฐานยุโรป" 

 • การทดสอบคุณภาพของกาวซีเมนต์และยาแนว มีหลายมาตรฐานด้วยกัน มาตรฐานยุโรป (European Norm) เป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ และทางแถบยุโรปเป็นทวีปที่มีการปูกระเบื้องและยาแนวมายาวนาน
 • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งรับประกันในเรื่องคุณภาพ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อรักษาระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานยุโรปซึ่งเป็นที่ยอมรับในทั่วทุกมุมโลก

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "มาตรฐานการผลิตระดับโลก"

 • มาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class Manufacturing (WCM) คือ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตสำหรับการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันจากฝรั่งเศส(Lean Institut) ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายระหว่างกลุ่มแซง-โกแบ็ง ใน 64 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าทุกท่านย่อมได้รับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแซง-โกแบ็ง ทุกชิ้น ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสอดคล้องตาม มาตรฐานการผลิตระดับโลก
 • มาตรฐานการผลิตระดับโลก นี้แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและกลยุทธของเวเบอร์นั้นเป็นไปตามระบบการบริหารการผลิตและให้ความสำคัญกับ 4 ส่วนหลัก ดังนี้ ต้นทุนการผลิต คุณภาพ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการบริหารลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "ISO 9001 และ ISO 14001"

 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ควบคุมและจัดวางระบบบริหารงาน กระบวนการต่าง ๆ โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน บุคลากรในองค์กร รู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เน้นบทบาทของการควบคุมระบบ

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม เพื่อทำให้เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) แนวทางให้องค์กรสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ การจัดการ และรักษาการใช้ของเสียและพลังงานอย่างเป็นระบบ

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "OHSAS18001"​​​​​​​

 • มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) คือ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งเน้นและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัท และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น
 • ทุกผลิตภัณฑ์กาวปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อและงานฉาบแต่งผิวผนัง ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ไว้วางใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและบริการที่ได้รับการรับประกันจากหลากหลายสถาบัน 

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว"

 • "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green Industry)" หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เราคือผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ "มาตรฐานฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นรายแรกของประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกาวยาแนว รวม 2 รุ่น คือ เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เวเบอร์ ห่วงใยผู้คนและสิ่งแวดล้อม

Weber Thailand

ร่วมงานกับเรา

โครงการอ้างอิง

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Decorative flooring in prestigious offices

Nowy Swiat 2.0
WARSAW / POLAND

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Industrial floor renovation in production plant

Plant "Waterfall PRO
SHAHTY / RUSSIA

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Industrial floor renovation in production plant

Publishing house "Prof-Press
AKSAI / RUSSIA

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Decorative floor in car showrooms

AMG Performance Centre Showrooms
CAPE TOWN, JOHANNESBURG, PRETORIA / SOUTH AFRICA

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Underlayment and decorative floor in university building

Linné Universitetet
VÄXJÖ / SWEDEN

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Decorative floor in commercial building

Tegelbruket
ÖREBRO / SWEDEN

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Renovation of industrial floor in warehouse

Home Ceramic Center
CHANTABURI / THAILAND

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Underlayments in various thicknesses in a hotel

Barut Sensatori Hotel
FETHIYE, MUGLA PROVINCE / TURKEY

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Decorative resin solution for a public zoo

Al Ain Zoo
DUBAI / UAE

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Resin floor for industrial building and warehouse

Caterpillar project
DUBAI / UAE

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

Acoustic and floor heating system in apartment building

Merenkulkijanranta
HELSINKI / FINLAND