เกี่ยวกับเวเบอร์

เวเบอร์ คือหนึ่งในกลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 350 ปี เริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี ค.ศ. 1665 เวเบอร์ เป็นผู้นําและผู้ผลิตมอร์ตาร์สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เรามีพนักงานมากกว่า 10,000 คน ใน 64 ประเทศ พร้อมโรงงานผลิตกว่า 200 แห่งทั่วโลก และยอดขายมากกว่า 2,000 ล้าน ยูโร ต่อปี

Weber Thailand

แซง-โกแบ็ง ติดอันดับ 100 องค์กรแรกของโลก ที่มีการคิดค้นนวัตกรรม และนำเสนอสู่แวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา โดยทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำและสถาบันการการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ณ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เปี่ยมไปและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ตลอดจนความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำในตลาดที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้างอาคารระดับโลก

ตลอดระยะเวลา 350 ปีที่ผ่านมา แซง-โกแบ็งไม่เคยหยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจ ทำให้แซง-โกแบ็งประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริษัทแซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการพาณิชย์ครอบคลุม 70 ประเทศทั่วโลก ด้วยโรงงงานผลิตมากกว่า 1,000 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 170,000 คน ที่พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถเพื่อนำแซง-โกแบ็งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่นการก่อสร้างประสิทธิภาพสูง ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 39.1 พันล้าน ยูโร

 

ที่ประเทศไทย แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดของการปูกระเบื้อง กาวซีเมนต์ ยาแนว และกันซึม เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก อย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพ

 • พ.ศ. 2529 ก่อตั้งบริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์ จำกัด ผู้นำและผู้ผลิตกาวซีเมนต์รายแรกในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ ตราตุ๊กแก และบริษัท ยูโก จำกัด ผู้ผลิตกาวซีเมนต์ ยาแนว และน้ำยาประสานคอนกรีต ซึ่งมีฐานอยู่ทางภาคเหนือ ภายใต้สินค้า ตรานีโอเซ็ม
 • พ.ศ. 2543 เวเบอร์ ในประเทศไทยเข้ามาควบรวมกิจการของ 2 บริษัท  คือ บริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์ จำกัด และบริษัท ยูโก จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก 
 • จากนั้น เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการด้านผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวอย่างต่อเนื่องอ้างอิงมาตรฐานยุโรป (European Norm)
 • พ.ศ. 2554 เพื่อความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทแม่ ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกในวงการธุรกิจวัสดุก่อสร้างของประเทศฝรั่งเศส ทางบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วเป็น บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 
 • พ.ศ.2555  บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เราเป็นหนึ่งเดียวของผู้ผลิตกาวและกาวยาแนวปูกระเบื้องที่ได้การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานยุโรป (European Norm)เพื่อรับประกันว่า  เวเบอร์  ตราตุ๊กแก ได้มุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการ รวมถึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทุกคน 
 • พ.ศ.2556 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด(โรงงาน)  ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2556 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด(โรงงาน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร และให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มาตรฐานการรับรองระดับโลก

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผู้นำและผู้ผลิตกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนวกระเบื้อง กันซึม และงานมอร์ต้า สำหรับงานก่อสร้างมีฐานการผลิตสินค้ามากกว่า 200 โรงงาน ใน 62 ประเทศทั่วโลก

เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีคุณภาพ และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "มาตรฐานยุโรป" 

 • การทดสอบคุณภาพของกาวซีเมนต์และยาแนว มีหลายมาตรฐานด้วยกัน มาตรฐานยุโรป (European Norm) เป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ และทางแถบยุโรปเป็นทวีปที่มีการปูกระเบื้องและยาแนวมายาวนาน
 • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งรับประกันในเรื่องคุณภาพ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อรักษาระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานยุโรปซึ่งเป็นที่ยอมรับในทั่วทุกมุมโลก

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "มาตรฐานการผลิตระดับโลก"

 • มาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class Manufacturing (WCM) คือ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตสำหรับการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันจากฝรั่งเศส(Lean Institut) ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายระหว่างกลุ่มแซง-โกแบ็ง ใน 64 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าทุกท่านย่อมได้รับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแซง-โกแบ็ง ทุกชิ้น ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสอดคล้องตาม มาตรฐานการผลิตระดับโลก
 • มาตรฐานการผลิตระดับโลก นี้แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและกลยุทธของเวเบอร์นั้นเป็นไปตามระบบการบริหารการผลิตและให้ความสำคัญกับ 4 ส่วนหลัก ดังนี้ ต้นทุนการผลิต คุณภาพ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการบริหารลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "ISO 9001 และ ISO 14001"

 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ควบคุมและจัดวางระบบบริหารงาน กระบวนการต่าง ๆ โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน บุคลากรในองค์กร รู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เน้นบทบาทของการควบคุมระบบ

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม เพื่อทำให้เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) แนวทางให้องค์กรสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ การจัดการ และรักษาการใช้ของเสียและพลังงานอย่างเป็นระบบ

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "OHSAS18001"​​​​​​​

 • มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) คือ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งเน้นและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัท และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น
 • ทุกผลิตภัณฑ์กาวปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อและงานฉาบแต่งผิวผนัง ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ไว้วางใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและบริการที่ได้รับการรับประกันจากหลากหลายสถาบัน 

 

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว"

 • "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green Industry)" หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เราคือผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ "มาตรฐานฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นรายแรกของประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกาวยาแนว รวม 2 รุ่น คือ เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Weber Thailand

เวเบอร์ ห่วงใยผู้คนและสิ่งแวดล้อม

Weber Thailand

ร่วมงานกับเรา

โครงการอ้างอิง

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสดีไซน์สำเร็จรูป

เจ.ดี.พูลส์ ผู้ผลิตสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสคุณภาพ ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

"พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม" แหล่งเรียนรู้ ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

ไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต

ไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากชายหาดโดยใช้เวลาเดินเพียง 2 ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

สมุยเดนทัล คลินิก เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

คลิินิกทันตกรรมบนเกาะสมุย ออกแบบด้วยความใส่ใจ ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

บ้านพักตากอากาศ Samujana

โครงการ บ้านพักตากอากาศ Samujana เป็นโครงการที่มีความสวยงาม ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์

...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

วัดบ้านไร่

การติดกระเบื้องบริเวณภายนอกอาคาร ของวัดบ้านไร่ ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

iDYLLIC Concept Resort

เนื่องจากรีสอร์ท iDYLLIC Concept Resort จ.สตูล ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)

เนื่องจากการยาแนวกระเบื้องบริเวณผนังภายนอกอาคาร ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

บ้านแมคโนเลีย

บ้านแมคโนเลียเป็นบ้านสไตล์ Southern California ...

Weber Thailand
โครงการอ้างอิง

บ้านพักตากอากาศ AQUA

บ้านพักตากอากาศ AQUA เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลก ASIA PACIFIC ...