สมุยเดนทัล คลินิก เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

"สมุยเดนทัล คลินิก" คลิินิกทันตกรรมบนเกาะสมุย ออกแบบด้วยความใส่ใจ เนื่องจากต้องการสื่อถึงสุขอนามัยที่ดี จึงเลือกใช้กระเบื้องสีขาวแผ่นใหญ่ ทั้งในส่วนของพื้นที่คลีนิก และพื้นที่ส่วนตัวชั้นบน บริเวณที่มีการปูกระเบื้องครอบคลุมภายนอกอาคาร ภายในอาคาร ทั้งพื้นและผนัง สิ่งสำคัญคือต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและผุู้อยู่อาศัย ทันตแพทย์วางใจใน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก เนื่องจากเป็นกาวซีเมนต์คุณภาพสูง สารไอระเหยต่ำ (Low VOCs) และยาแนวที่มีคุณสมบัติกันราดำ เนื้อละเอียด เหมาะกับงานปูกระเบื้องแบบปูชิด ปูชน ร่องยาแนวเล็กตั้งแต่ขนาด 0.2-3 มม.