คำนวณปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์

สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ท่านง่ายกับการคำนวณหาปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ของ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคำนวณ เช่น ต้องการรู้ปริมาณการใช้ของ กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู "คำนวณปริมาณการใช้" ทางด้านขวา

จากนั้นระบบจะเลือนหน้าอัตโนมัติไปยังโปรแกรม "คำนวณปริมาณการใช้"

ขั้นตอนที่ 3 : ใส่ข้อมูลของพื้นที่ เป็นตารางเมตร และเลือกขนาดของบรรจุภัณฑ์ จากนั้นกดที่เมนู "คำนวณ"

ตัวอย่าง กรณีนี้ พื้นที่ที่จะปูกระเบื้องกว่้าง 20 ตารางเมตร และเลือกบรรจุภัณฑ์แบบ 20 กิโลกรัม

ขั้นตอนที่ 4 : แสดงผลลัพธ์การคำนวณ

ตัวอย่าง กรณีคุณต้องใช้เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 5 ถุง เพื่อปูกระเบื้องในพื้นที่ขนาด 20 ตารางเมตร