วัดบ้านไร่

การติดกระเบื้องบริเวณภายนอกอาคาร ของวัดบ้านไร่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้กาวซีเมนต์และกาวยาแนว ที่มีคุณภาพสูงและตรงกับลักษณะการใช้งาน เนื่องจากเป็นบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

ทางวัดบ้านไร่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ภายนอกอาคาร ของวัดบ้านไร่

กาวซีเมนต์ : กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่นสำหรับผนังภายนอกอาคาร ลานจอดรถ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

กาวยาแนว : ยาแนวกันราดำ เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์

กาวยาแนว : ยาแนวยืดหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

กาวยาแนว : ยาแนวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

 • ประเภทของพื้น
  ภายนอกอาคาร
 • ประเภทของอาคาร
  วัด
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์, เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์, เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์, เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่
 • เจ้าของโครงการ
  วัดบ้านไร่