โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)

เนื่องจากการยาแนวกระเบื้องบริเวณผนังภายนอกอาคาร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้กาวยาแนวคุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่น และตรงกับลักษณะการใช้งาน มิฉะนั้นยาแนวอาจจะหลุดร่อนหรือแตกร้าวได้

ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ
ผนังภายนอกอาคาร
ยาแนว : ยาแนวยืดหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

 • ประเภทของพื้น
  ผนังภายนอกอาคาร
 • ประเภทของอาคาร
  โรงพยาบาล
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
 • เจ้าของโครงการ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรนิทัศน์