ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์

โครงการห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์เป็นโครงการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ปูกระเบื้องเซรามิค เนื่องจากการใช้งานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทางบริษัทเซ็นคาร์ จึงกำหนดวัสดุที่ใช้ปูกระเบื้องของห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ทุกสาขาตามลักษณะการใช้งานแต่ละพื้นที่ด้วย

1. บริเวณพื้นที่ขาย
 

2. ทางเดิน
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจัดเป็นบริเวณที่มีการสัญจรมาก จำเป็นต้องใช้กาวซีเมนต์และยาแนวยืดหยุ่นเพื่อรองรับการใช้งานหนัก ทางบริษัทเซ็นคาร์ ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
กาวซีเมนต์ : กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์
ยาแนว : ยาแนวชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

3. บริเวณห้องเย็น
 

4. บริเวณพื้นที่เปียกชื้น
 

5. บริเวณสวนอาหารและพื้นที่เตรียมอาหาร
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีการใช้งานหนัก ต้องมีการ ชะล้างด้วยน้ำยาเคมีบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นแหล่งสะสมคราบสกปรก เชื้อโรคต่างๆ ทางบริษัทเซ็นคาร์ ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
กาวซีเมนต์ : กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์
ยาแนว : ยาแนวอีพ๊อกซี่ มีรูพรุนต่ำ ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาดและสารเคมีเข้มข้นสูง เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

 • ประเภทของพื้น
  บริเวณพื้นที่ขาย, ทางเดิน, บริเวณห้องเย็น, บริเวณพื้นที่เปียกชื้น, บริเวณสวนอาหารและพื้นที่เตรียมอาหาร
 • ประเภทของอาคาร
  ห้างสรรพสินค้า
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์, เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์, เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่
 • เจ้าของโครงการ
  บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
 • บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
  คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)