บ้านแมคโนเลีย

บ้านแมคโนเลียเป็นบ้านสไตล์ Southern California ซึ่งใช้วัสดุคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ทางโครงการจึงเลือกผลิตภัณฑ์ในการปูกระเบื้องที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามประเภทการใช้งานในแต่ละส่วนของพื้นที่

 • บริเวณรั้วผนังภายนอก
   
 • ลานจอดรถ
  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีการสัญจรมากและเป็นบริเวณภายนอกซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้อง โครงการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
  กาวซีเมนต์ : กาวซีเมนต์ยืดหยุ่น เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์
  ยาแนว : ยาแนวยืดหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
   
 • สระว่ายน้ำ
  โครงการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสำหรับสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ
  ระบบป้องกันการรั่วซึม : ซีเมนต์กันรั่วซึม เวเบอร์ดราย เท็ค
  กาวซีเมนต์ : กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ เวเบอร์ไทล์ เกรส
  ยาแนว : ยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์
   
 • บริเวณภายในบ้าน
  โครงการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
  กาวซีเมนต์ : กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์
  ยาแนว : ยาแนวสำหรับงานร่องกว้าง เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส
  ยาแนว : ยาแนวป้องกันราดำและคราบสกปรกสำหรับห้องน้ำและห้องครัว เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์
 • ประเภทของพื้น
  บริเวณรั้วผนังภายนอก, ลานจอดรถ, สระว่ายน้ำ, บริเวณภายในบ้าน
 • ประเภทของอาคาร
  หมู่บ้าน
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์, เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์, เวเบอร์ดราย เท็ค, เวเบอร์ไทล์ เกรส, เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์, เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์, เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส, เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์
 • เจ้าของโครงการ
  DT Group
 • บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
  DI

Challenge

ทำไมถึงเกิดปัญหาต่างๆ ในสระว่ายน้ำ?

การปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตั้งแต่การทำกันซึม เลือกกาวซีเมนต์ และกาวยาแนวที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในสระว่ายน้ำเพื่อให้สระว่ายน้ำมีอายุการใช้งานยาวนาน และกระเบื้องติดแน่น เพราะเมื่อเติมน้ำลงไปในสระแล้ว การซ่อมแซมจะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อแนะนำ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสระว่ายน้ำแต่ละประเภท จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้กันซึมที่จะต้องพิจารณาลักษณะโครงสร้างของสระว่ายน้ำ (แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สระลอย และ สระขุด) เป็นสำคัญ

ตามมาด้วยการเลือกใช้กาวซีเมนต์และกาวยาแนวที่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น กระเบื้อง การใช้งานของสระว่ายน้ำนั้นๆ อุณหภูมิของน้ำในสระ และความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ำด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง