iDYLLIC Concept Resort

เนื่องจากโครงการ iDYLLIC Concept Resort จ.สตูล ต้องการใช้กันซึมชนิดยืดหยุ่น ที่ได้มาตรฐานและตรงกับลักษณะการใช้งาน จึงเลือกใช้ เวเบอร์ดราย ซีล

ทาง iDYLLIC Concept Resort จ.สตูล ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

กันซึม  : ชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ดราย ซีล

 • ประเภทของพื้น
  ดาดฟ้า หลังคา รอยต่อ
 • ประเภทของอาคาร
  Resort
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์ดราย ซีล
 • เจ้าของโครงการ
  iDYLLIC Concept Resort จ.สตูล