การแยกประเภทของกระเบื้องตามค่าการดูดซึมน้ำ

ทำไมกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องรัสติค หรือกระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำมักมีปัญหาหลุดร่อนก่อนกำหนด? 

ปัญหา

ปัญหากระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำและไม่ดูดซึมน้ำ

ปัญหาที่สำคัญสำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำและไม่ดูดซึมน้ำ คือ กระเบื้องจะไม่สามารถยึดติดด้วยปูนดำหรือกาวซีเมนต์ธรรมดาทั่วไปได้ เนื่องจากปริมาณรูพรุนน้อยเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องหลุดร่อน ดังนั้นก่อนการปูกระเบื้องจึงต้องทดสอบการดูดซึมน้ำของกระเบื้องก่อน เพื่อเลือกใช้กาวซีเมนต์ให้ถูกประเภท และเพื่อให้กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำและไม่ดูดซึมน้ำยึดติดกับพื้นผิวได้ดี ต้องปูด้วยกาวซีเมนต์ผสมวัสดุประสานพิเศษอันเกิดจากคุณสมบัติทางเคมีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะทางด้านเคมี และควรเลือกกาวซีเมนต์ให้เหมาะสมกับชนิดกระเบื้องและการใช้งาน

การทดสอบค่าการดูดซึมน้ำ

วิธีการทดสอบค่าการดูดซึมน้ำของกระเบื้องแบบง่ายๆ คือ การหยดน้ำลงบนด้านหลังของกระเบื้องสังเกตการดูดซึม ของน้ำ

 • กรณีน้ำที่หยดลงไปสามารถดูดซึมลงไปบนหลังกระเบื้องได้และค่อนข้างเร็วจะประมาณได้ว่ากระเบื้องแผ่นนี้เป็น กระเบื้องดูดซึมน้ำปกติ

 • กรณีน้ำที่หยดลงไปไม่สามารถซึมลงไปบนหลังกระเบื้องได้แต่ค่อนข้างใช้เวลาในการดูดซึม จะประมาณได้ว่ากระเบื้องแผ่นนั้นเป็น กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ

 • กรณีน้ำที่หยดลงไปแล้ว น้ำไม่สามารถซึมลงไปบนหลังกระเบื้องได้ คือ เป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนหลังกระเบื้อง จะถือว่าเป็น กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ

 • กรณีกระเบื้องแผ่นใหญ่ เช่น แกรนิต หินอ่อน ค่าการดูดซึมน้ำขึ้นกับแหล่งที่ผลิต แต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ถึงแม้จะมีค่าการดูดซึมน้ำสูง ก็ควรใช้กาวเกรดพิเศษที่เหมาะกับกระเบื้องขนาดใหญ่

 • โดยสรุปแล้วการแบ่งประเภทของกระเบื้องตามหลักค่าการดูดซึม สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
 1. กระเบื้องดูดซึมน้ำ มีค่าการดูดซึมน้ำมากกว่า 3% เช่น กระเบื้องเซรามิคทั่วไป
 2. กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ มีค่าการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 3% เช่น กระเบื้องไฮโมจิเนียส แกรนิตโต้
 3. กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ มีค่าการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 0.5% เช่น กระเบื้องรัสติค โมเสคแก้ว โมเสคเทียม

ผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูชั่นนี้

แนวทางแก้ไข

เพื่อให้กระเบื้องแต่และปรเภทสามารถยึดติดกับพื้นผิวได้ดี ควรเลือกใช้กาวซีเมนต์ให้เหมาะสมกับชนิดกระเบื้องและการใช้งาน

แนวทางแก้ไขสำหรับการปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องเซรามิคทั่วไป กระเบื้องดินเผา

เวเบอร์ไทล์ วิส 20กก.
เวเบอร์ไทล์ วิส
 • สำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ กระเบื้องเซรามิคทั่วไป

เวเบอร์ไทล์ เซ็ม 25 กก.
เวเบอร์ไทล์ เซ็ม
 • สำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ กระเบื้องเซรามิคทั่วไป เพิ่มระยะการเปิดหน้าปูน (open time)

เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์
 • ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน ขนาดสูงสุด 60x60 ซม. ทั้งพื้นและผนัง
 • เหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า
 • ปูกระเบื้องพื้นที่ทั่วไป
 • ไม่แพงอย่างที่คิด

แนวทางแก้ไขสำหรับการปูกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำหรือไม่ดูดซึมน้ำ

เวเบอร์ไทล์ เกรส
 • ปูกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำหรือไม่ดูดซึมน้ำหรือกระเบื้องขนาดใหญ่ บริเวณภายในและภายนอกอาคาร
 • ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ
 • ปูทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออก

เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1
 • ใช้ปูกระเบื้องและกันซึมได้ในผลิตภัณฑ์เดียว

 • ปูกระเบื้องบนบริเวณที่มีการสัมผัสน้ำในบ้าน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว
 • ปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด

เวเบอร์ไทล์ แม็กซ์
 • ปูได้พื้นที่มากกว่ากาวซีเมนต์ทั่วไปถึง 35% ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายขณะทำงาน
 • ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ หินธรรมชาติ หินเทียม และกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด
 • ประหยัดค่าน้ำมันในการขนส่ง เนื่องจากเป็นกาวซีเมนต์มวลเบา  

แนวทางแก้ไขสำหรับการปูกระเบื้องทุกชนิดทุกประเภท บริเวณที่สัญจรสูงหรือผนังภายนอกอาคารซึ่งต้องการคุณสมบัติพิเศษ

เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์
 • ปูกระเบื้องบริเวณที่ใช้งานหนัก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
 • ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเดิมออก
 • ใช้ร่วมกับน้ำยารองพื้นสำหรับการปูกระเบื้องบนไม้ ไม้อัดซีเมนต์

แนวทางแก้ไขสำหรับการปูกระเบื้องบนพื้นผิวพิเศษบริเวณผนังภายในอาคาร เช่น พื้นไม้ กระเบื้องเดิม

เวเบอร์ฟิกซ์ โปร
 • ปูกระเบื้องและโมเสคบริเวณผนังภายในอาคาร สำหรับงานทั่วไป เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น
 • สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเติมน้ำ
 • ใช้ปูบนผนังคอนกรีต ผนังไม้ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังคอนกรีตมวลเบา และปูทับผนังกระเบื้องเดิม

เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส
 • ปูกระเบื้องและโมเสคบริเวณผนังภายในอาคาร โดยเฉพาะพื้นที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ

 • สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเติมน้ำ
 • ใช้ปูปูบนผนังคอนกรีต ผนังยิปซัมบอร์ด ผนังไม้ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังคอนกรีตมวลเบา และปูทับผนังกระเบื้องเดิม

แนวทางแก้ไขสำหรับปูกระเบื้องบนพลาสติกหรือพื้นผิวโลหะ

เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่
 • เป็นทั้งกาวและยาแนวในตัวเดียวกัน
 • ให้แรงติดยึดมากกว่ากาวปูกระเบื้องทั่วๆ ไป
 • ทนต่อสภาพกรด ด่าง และสารละลายเข้มข้นได้ดี

Find all our products near you in more than 2000 outlets