กาวเหลวปูกระเบื้อง เวเบอร์ฟิกซ์ โปร

Weber Thailand

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง ประกอบด้วย อะคริลิคเรซิ่น เคมีพิเศษ สารโพลิเมอร์ สำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง ปูกระเบื้องบนพื้นผิวพิเศษ ไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์  ไร้ฝุ่น ใช้งานง่าย

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง

ขนาด

 • 3 กก.
 • 15 กก.

สี

 • สีขาว
คลิ้กเพื่อดูสีผลิตภัณฑ์

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ความหนาแน่น : 1.70 กรัม/ลบ.ซม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20 - 30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 10 - 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 0.5 – 4.0 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คำนวณปริมาณการใช้

ใส่ข้อมูลเพื่อคำนวณปริมาณการใช้งาน

Sorry, there was an error with the selected options

ผลการคำนวณ:
ปริมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ :
จำนวนถุงที่ต้องใช้ :
Palette quantity :

คุณสมบัติเด่น

 • สะดวก ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมใช้งาน 
 • ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ปูกระเบื้องผนังพื้นที่แห้ง
 • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ และพื้นผิวพิเศษ
 • ปูทับผนังกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
 • มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้ ไม้อัดซีเมนต์ 
 • เหมาะกับงานปรับปรุง เพราะไร้ฝุ่น 100%
 • เหมาะปูกระเบื้องขนาดเล็กและกลางตั้งแต่: 4"x 4", 8"x 8", 12"x 12" และ 16'x 16" 
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 10-15 นาที เนื่องจากช่วงระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ที่เหมาะสม 

ข้อจำกัด

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้