เกรียงยางสำหรับใช้ยาแนว

Rubber trowel for grouting

เกรียงยางสำหรับใช้ยาแนว

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น, รอยต่อ

เกรียงยางสำหรับใช้ยาแนว related products