เกรียงยางสำหรับใช้ยาแนว

Rubber trowel for grouting

เกรียงยางสำหรับใช้ยาแนว

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น, รอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง