กาวยาแนวอีพ็อกซี่ เวเบอร์ไชน์ อาร์เมอร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

กาวยาแนวอีพ็อกซี่ แบบมีผลึกแสงแวววาว เนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และการใช้งานหนัก ไม่เป็นที่สะสมของราดำ แบคทีเรีย ชนิด 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย อีพ็อกซี่เรซิ่น ผสมผลึกแสงแวววาว (glitter) ตัวเร่งปฎิกิริยาเคมี เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติแวววาวในร่องยาแนว

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

กาวยาแนวอีพ็อกซี่ เวเบอร์ไชน์ อาร์เมอร์ related products