เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

  • 15 กก.
  • 3 กก.

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง โมเสค สำหรับผนังภายใน บริเวณแห้งและเปียกชื้น 

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

โซลูชั่น

เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส related products