การติดตั้งโมเสค ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าที่คิด

ปัจจุบันการปูโมเสค เพื่อตกแต่งพื้นและผนังภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเราสามารถจัดประเภทของโมเสค ดังนี้:

  • โมเสคเซรามิค
  • โมเสคแก้ว
  • โมเสคเรซิ่น
  • โมเสคหินธรรมชาติ

ปัญหา

Thumbnail

การปูโมเสคบนพื้นผิวต่างๆ

1. ปูโมเสคบนพื้นผิวที่มีซีเมนต์เป็นส่วนผสม: เป็นการปูโมเสคที่พบได้บ่อย สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ปูโมเสคที่มีส่วนผสมของซีเมนต์

2. ปูโมเสคบนพื้นผิวพิเศษ เช่น ไม้ ยิปซัม พื้นกระเบื้องเก่า: สามารถปูด้วยการใช้กาวเหลวทีมีส่วนผสมของโพลีเมอร์

Thumbnail

การปูโมเสคบนพื้นผิวพิเศษด้วยกาวเหลว

การปูโมเสคบนพื้นผิวพิเศษด้วยกาวเหลวหรือกาวผสมเสร็จพร้อมใช้ ต้องการสภาวะแวดล้อมที่แห้ง ไม่เปียกชื้น เนื่องจากการยึดเกาะหรือความแข็งของกาวจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำเริ่มระเหยออกไป ดังนั้นการใช้กาวเหลวปูโมเสคบริเวณที่มีความชื้น จะทำให้การระเหยเป็นไปอย่างช้าๆ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการแห้งนานขึ้น

Thumbnail

ปูโมเสคบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน

ปูโมเสคบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน ไม่ดูดซึมน้ำ (เช่น การปูโมเสคบนกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องรื้อ) ด้วยกาวเหลวหรือกาวผสมเสร็จพร้อมใช้ ซึ่งโดยปกติน้ำจากกาวเหลวจะระเหยได้จากปัจจัย ดังนี้

1. น้ำบางส่วนถูกดูดซึมจากพื้นผิวที่มีรูพรุน

2. น้ำบางส่วนระเหยออกไปตามแนวร่องยาแนว ดังนั้นการปูโมเสคแก้วด้วยกาวเหลว ควรทิ้งไว้จนแน่ใจว่ากาวแห้งสนิท แล้วจึงทำการยาแนว

3. ขนาดของร่องยาแนว คือ ถ้ายาแนวร่องกว้าง น้ำจะระเหยได้ดีกว่ายาแนวร่องแคบ

Thumbnail

การยาแนวในช่วงเวลาที่กาวยังไม่แห้งสนิท

ถ้าช่างยาแนวร่องกระเบื้องก่อนกาวเหลวจะแห้งสนิท น้ำที่เหลืออยู่ในกาวจะนำพาคราบเกลือ และคราบสกปรกขึ้นมาที่ผิวของยาแนว ทำให้ยาแนวมีสีเข้มเป็นจุดๆ หรือเกิดคราบขาว