เกรียงหวี V5

V5 Notched trowel

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ สำหรับโมเสคและกระเบื้องขนาดเล็ก

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น

เกรียงหวี V5 related products