เกรียงหวี V5

V5 Notched trowel

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ สำหรับโมเสคและกระเบื้องขนาดเล็ก

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง