การปูกระเบื้องบนพื้นกระเบื้องเดิม

เทคโนโลยีการปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิมสามารถทำได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องมลพิษของเสียงและฝุ่นจากการรื้อกระเบื้องเดิมออก เพื่อให้ได้แรงติดยึดของกระเบื้องใหม่บนพื้นผิวกระเบื้องเดิม จำเป็นต้องเลือกวัสดุในการติดตั้งที่เหมาะสมและปูอย่างถูกวิธี จึงจะได้งานที่ทนทาน และไม่มีปัญหากระเบื้องหลุดร่อนภายหลัง

ปัญหา

การปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน

พื้นกระเบื้องเดิม คือ พื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน

การปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนและมีความลื่นมันวาว จำเป็นต้องใช้สารโพลีเมอร์เพื่อทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างพื้นกระเบื้องเก่าและกระเบื้องใหม่ วิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุด คือ

1. ทาน้ำยารองพื้นก่อนปูกระเบื้อง น้ำยารองพื้น คือ สารโพลีเมอร์ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ และใช้กาวซีเมนต์เกรดพิเศษที่มีสารโพลีเมอร์เป็นส่วนผสมปูกระเบื้อง

2. ใช้กาวเหลวสำเร็จรูปซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับการปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิมบนผนัง โดยไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้น

ตรวจสอบสภาพกระเบื้องเดิม

ตรวจสอบสภาพกระเบื้องเดิมและซ่อมแซมก่อนทำการปู

ก่อนปูกระเบื้องทับพื้นกระเบื้องเดิม จำเป็นต้องตรวจสอบการยึดเกาะของกระเบื้องเดิมกับพื้นผิวก่อน เพื่อป้องกันกาวซีเมนต์ดึงพื้นผิวกระเบื้องเดิมหลุดออกมา อีกทั้งควรปูกระเบื้องคร่อมแผ่นกระเบื้องเดิมเพื่อป้องกันการหลุด จะช่วยล็อคทำให้กระเบื้องหลุดร่อนยากขึ้น

แนวทางแก้ไข

เวเบอร์ขอแนะนำโซลูชั่นการปูทับกระเบื้องเดิม ช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ และไม่ต้องมีเสียงรบกวน มลภาวะจากงานทุบกระเบื้องเดิม

ขั้นตอนการปูกระเบื้องบนพื้นกระเบื้องเดิม

การเตรียมพื้นผิว
1. เตรียมพื้นผิว
  • เช็ดคราบยึดเกาะของกระเบื้องเดิมหากพบแผ่นไหนยึดติดไม่แน่นให้รื้อออกและปูกระเบื้องแผ่นนั้นใหม่
  • ควรทำความสะอาดกระเบื้องเดิม ล้างคราบไขมันต่างๆ ออก แล้วทิ้งให้แห้งสนิทก่อนทาน้ำยารองพื้น

ปูกระเบื้องเกือบเสร็จ รอแห้ง
2. ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้ง
  • ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนยาแนว

ยาแนวกระเบื้อง
3. ยาแนวด้วยยาแนวป้องกันราดำและคราบสกปกรก เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์
  • ทิ้งให้ยาแนวแห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

ผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูชั่นนี้

Find all our products near you in more than 2000 outlets