อุปกรณ์จัดร่องกระเบื้องขนาด 2 มม.

Tile spacer 2 mm.

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 2 มม.

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น, รอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง