กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ วิส

Product formerly named: webertai vis

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม³ 
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที 
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 2 ชั่วโมง 
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 15 นาที 
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 5 นาที 
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 – 10 มม. 
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง 


หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คำนวณปริมาณการใช้

ใส่ข้อมูลเพื่อคำนวณปริมาณการใช้งาน

Sorry, there was an error with the selected options

ผลการคำนวณ:
ปริมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ :
จำนวนถุงที่ต้องใช้ :
Palette quantity :

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องเซรามิค บนพื้นและผนังซีเมนต์ 
 • เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูนดำ) 
 • เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป 
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด) 
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 5 นาที

ข้อจำกัด

ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการปูกระเบื้องบนพื้นที่/พื้นผิวดังต่อไปนี้ 

 • ผนังยิปซั่ม 
 • พื้นไม้ 
 • ผนังที่มีการทาสีทับไว้เดิม 
 • พื้นผิวโลหะ 
 • พื้นที่สาธารณะที่มีการสัญจรสูง (เช่น โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า) 
 • สระว่ายน้ำ/พื้นที่เปียกชื้น 
 • ปูทับกระเบื้องเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้