เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ U6

U6 Notched trowel

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 6x6 มม. สำหรับกระเบื้องขนาดเล็ก-กลาง

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ U6 related products