การปูกระเบื้องบนผนังยิปซัมบอร์ด บริเวณผนังภายในอาคาร

ยิปซัมบอร์ดเป็นพื้นผิวพิเศษที่สามารถปูกระเบื้องทับได้ แต่ต้องเลือกกาวที่เหมาะสมและออกแบบมาให้ยึดเกาะกระเบื้องบนยิปซัมบอร์ดได้ นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงน้ำหนักกระเบื้องและการตีโครงคร่าวเช่นกัน

ปัญหา

สิ่งที่ห่อหุ้มยิปซัมพลาสเตอร์ คือ กระดาษ

กระดาษเป็นวัสดุที่อ่อนและลดประสิทธิภาพการยึดเกาะลงได้ถ้าสัมผัสน้ำมากเกินไป หรือสัมผัสน้ำในระยะเวลานาน การเลือกกาวสำหรับปูกระเบื้องจำเป็นต้องคำนึงถึง

1. เลือกกาวเหลว สะดวกไม่ต้องผสมน้ำ

2. เลือกกาวซีเมนต์คุณภาพสูงที่มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์ออกแบบมาสำหรับ ยิปซัมบอร์ด และควรปูกระเบื้องด้วยเกรียงหวีเพื่อช่วยควบคุมปริมาณกาวและน้ำที่สัมผัสยิปซัมบอร์ด

การรับน้ำหนักของยิปซัมบอร์ด

การปูกระเบื้องบนยิปซัมบอร์ด ยิปซัมบอร์ดต้องรับน้ำหนักกระเบื้องและกาว โดยน้ำหนักกระเบื้องและกาวไม่ควรเกิน 32 กก./ตรม. และพลาสเตอร์บอร์ดที่ใช้ควรมีความหนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. นอกจากนี้ควรตีโครงคร่าวและยึดสกรูเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง และปิดรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม (Jointing Compound)

แนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการปูกระเบื้องบนแผ่นยิปซัมบอร์ด

1. เตรียมพื้นผิว
  • เพื่อให้โครงสร้างของยิปซัมบอร์ดแข็งแรง รองรับน้ำหนักกระเบื้องและกาวได้ดี ควรตีโครงและยึดสกรูทุกๆ 900 ตร.ซม. (30 x 30 ซม.)

2. ปูกระเบื้องด้วยกาวเหลว เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส หรือกาวซีเมนต์ที่มีส่วนผสมสารโพลีเมอร์ เวเบอร์ไทล์ เกรส

  • ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

3. ยาแนวด้วยยาแนวป้องกันราดำคราบสกปรก เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์

  • ทิ้งให้ยาแนวแห้งก่อนการใช้งานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

Find all our products near you in more than 2000 outlets