การปูกระเบื้องดูดซึมน้ำปกติ เช่น กระเบื้องเซรามิคทั่วไป บริเวณเช่นห้องรับแขก ห้องนอน

การปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องเซรามิคบนพื้นผิวซีเมนต์ทำได้ไม่ยาก สามารถใช้กาวซีเมนต์เกรดมาตรฐานปูได้เลย

ปัญหา

การปูแบบซาลาเปา

การใช้ปูนผสมทรายปูด้วยการปาดเต็มหลังแผ่นหรือการป้ายกาวเป็นจุดๆ แบบซาลาเปา มักมีปัญหากระเบื้องหลุดร่อนและแตกหักที่ขอบและมุมตามมาบ่อยครั้ง เนื่องจากปูนทรายไม่ได้เกาะยึดทั่วทั้งกระเบื้องและพื้นผิว เกิดเป็นช่องอากาศใต้กระเบื้อง ทำให้รับแรงกดและแรงกระแทกได้ไม่ดี

การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์แต่นำกระเบื้องไปแช่น้ำ

การนำกระเบื้องไปแช่น้ำและปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ จะทำให้สัดส่วนกาวซีเมนต์กับน้ำเปลี่ยนไป ประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาวซีเมนต์ ลดลง และถ้าเป็นงานผนังมักจะพบปัญหาเรื่องกระเบื้องลื่นไหล

การใช้กาวซีเมนต์ผิดวิธี

วิธีการใช้กาวซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพดี ควรให้กาวซีเมนต์กระจายตัวบนหลังกระเบื้องและพื้นผิวดี (% Transfer) โดยใช้กาวซีเมนต์ร่วมกับเกรียงหวีซึ่งสามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมตามขนาดของกระเบื้องได้

แนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องเซรามิค

เตรียมพื้นผิว
  • ก่อนการปูกระเบื้องต้องทำการปรับระดับพื้นผิวและทิ้งให้ซีเมนต์แห้งตัวอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์ ก่อนการปูกระเบื้อง
  • กรณีซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดพื้นผิวควรทำก่อนการปูกระเบื้อง 12-24 ชม.
  • ทำความสะอาดพื้นผิว เช่น ฝุ่นละอองคราบสกปรก ก่อนการปูกระเบื้อง

 

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์
  • ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์ร่วมกับเกรียงหวี

ยาแนวกระเบื้อง
  • กรณีบริเวณทั่วไป เช่น ห้องรับแขก ห้องนอน ยาแนวด้วย เวเบอร์คัลเลอร์ คลาสสิค
  • เพื่อการปกป้องที่ยาวนาน ควรใช้น้ำยาปกป้องร่องยาแนว เวเบอร์คลิน เจ ซี อาร์ ทาบนร่องยาแนว เพื่อปกป้องร่องยาแนวจากราดำและคราบสกปรก
  • กรณีห้องน้ำ ห้องครัว ใช้ยาแนวป้องกันราดำและคราบสกปรก เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์
     

ทิ้งให้ยาแนวแห้ง
  • ทิ้งให้ยาแนวแห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

Find all our products near you in more than 2000 outlets