การปูกระเบื้องดูดซึมน้ำสูง เช่น กระเบื้องดินเผา

กระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องที่มีสีและผิวหน้าให้ความรู้สึกอารมณ์ธรรมชาติ (Earth Tone) แต่ก็มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการปูกระเบื้องดินเผาเช่นกัน

ปัญหา

การปูกระเบื้องดินเผาด้วยวัสดุที่ไม่เหมาะสมกับงาน

การปูกระเบื้องดินเผาด้วยปูนผสมทรายหรือเลือกประเภทกาวไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปูกระเบื้องดินเผา โดยสิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 1. การปรับระดับพื้นผิวก่อนการปูกระเบื้อง เพื่อป้องกันพื้นผิวหดตัวและกระเบื้องระเบิด 2. ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ หลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องด้วยปูนผสมทรายหรือปูแบบ ซาลาเปา เพราะจะทำให้กระเบื้องแตก หลุดร่อน

กระเบื้องดินเผามีการขยายตัวสูงและขนาดไม่เท่ากัน

การปูกระเบื้องดินเผานิยมเว้นร่องกว้างเพื่อให้ดูสวยงามและรองรับการขยายตัวของกระเบื้อง เพื่อป้องกันปัญหายาแนวยุบตัวหรือแตกร้าว จำเป็นต้องเลือกใช้ยาแนวที่ออกแบบมาสำหรับร่องกว้างและมีความแข็งแรง ไม่แตกร้าวและไม่ยุบตัว

ผิวหน้ากระเบื้องดินเผามีรูพรุนสูง

กระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องกระเภทไม่เคลือบหน้า (Unglazed Tiles) ทำให้ผิวหน้ามีรูพรุนสูง จึงมักมีปัญหาสีของยาแนวไปฝังตามรูพรุนที่ผิวหน้าของกระเบื้อง ทำความสะอาดได้ยากมาก จำเป็นต้องทา น้ำยาปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง ก่อนนำกระเบื้องไปปูหรือก่อนยาแนว

แนวทางแก้ไข

การปูกระเบื้องดินเผาสามารถใช้กาวซีเมนต์เกรดมาตรฐานปูได้ ยกเว้นกรณีปูบนผนังภายนอกอาคาร ควรใช้กาวซีเมนต์เกรดยืดหยุ่น อีกทั้งผิวหน้าของกระเบื้องดินเผามีรูพรุนสูง จึงต้องทาน้ำยาปกป้องผิวหน้ากระเบื้องก่อนการปูและใช้ยาแนวสำหรับงานร่องกว้าง

ขั้นตอนการปูกระเบื้องดินเผา

การเตรียมพื้นผิว
1. เตรียมพื้นผิว
  • ก่อนการปูกระเบื้องต้องทำการปรับระดับพื้นผิว และพื้นผิวต้องเรียบแข็ง ได้ระดับ แห้ง

2. ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

  • ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนยาแนว

3. ยาแนวกระเบื้องด้วยยาแนวร่องกว้าง เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส

  • เว้นร่องกว้าง 5-20 มม. เพื่อความสวยงามและรองรับการขยายตัวของกระเบื้อง

4. ทิ้งให้ยาแนวแห้ง
  • ทิ้งให้ยาแนวแห้งอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนเปิดใช้งาน

Find all our products near you in more than 2000 outlets