Solution for industrial floor

Industrial floor solution

1 = พื้นคอนกรีต
2 = ปูนซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับ เวเบอร์เรฟ ปูนซ่อมแซมทั่วไป
3 = น้ำยารองพื้นสูตรน้ำสำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์ เวเบอร์ฟลอร์ 4716
4 = ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย self leveling เวบอร์ฟลอร์ 4655
5 = น้ำยาอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเคลือบหน้าเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานพื้นอุตสาหกรรม เวเบอร์ฟลอร์ 4720
 

Associated products