เวเบอร์ฟลอร์ 4716

Weber Thailand

น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ สำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้ซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น

ขนาด

 • 5 กก.

เอกสารและโบรชัวร์

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ระยะเวลาในการแห้งตัว :
  • ในสภาวะอากาศปกติ 3 - 5 ชม.
  • ในสภาวะอากาศทีี่ไม่ปกติ ข้ามคืน
 • อุณหภูมิขณะใช้งาน : ห้องและพื้นไม่ควรต่ำกว่า 10 ํC
 • ความชื้นสัมพัทธ์ : ไม่ควรเกิน 70%

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
 • ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้้ำสูง
 • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ
 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
 • ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว

ข้อจำกัด

 • ควรมีอากาศถ่ายเทในขณะที่่ทำงาน แต่ควรระวังลมเย็นที่อาจพัดเข้ามาในระหว่าง หรือหลังจากทำงาน
 • อุณหภูมิของห้อง และพื้นไม่ควรต่ำกว่า 10 ํC ทั้งระหว่างการลงน้ำยา หลังการลงน้ำยา 
 • 1 สัปดาห์หลังจากทำการลงน้ำยาแล้ว ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 70% เพื่อจะทำให้น้ำยารองพื้้นสามารถแห้งได้ตามปกติ
 • หากช่วงเวลาที่ทิ้งให้แห้งตัว หรือการก่อตัวของชั้นฟิลม์ไม่ดีพอ อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปหรือ ความชื้นที่สูงเกินไป อาจจะส่งผลให้ชั้นของพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 เป็นรูพรุนได้