เวเบอร์ฟลอร์ 4720

Weber Thailand
เวเบอร์ฟลอร์ 4720 เป็นน้ำยาอะครีลิคสูตรน้ำแบบใส ใช้เคลือบหน้า เพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4655 และใช้เพิ่มความแข็งแรงให้พื้นผิวซีเมนต์ โดยเฉพาะพื้นที่ดูดซึมน้ำสูง และพื้นที่เป็นผงฝุ่นจากเศษปูน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ฟิล์มที่เคลือบมีลักษณะคล้ายกระจกให้ความใส ไม่เปลี่ยนสีและภาพลักษณ์ของงานพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4720 สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องผสมน้ำและสามารถใช้เพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิวซีเมนต์ก่อนที่จะเคลือบด้วยอีพ็อคซี่/พียู ด้วย
• ดูดซึมเข้าพื้นได้ดี 
• ให้ค่าความแข็งแรงสูง 
• ลดการซึมผ่านของน้ำามัน 
• ไอน้ำาซึมผ่านผิวหน้าได้ 
• ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
• สูตรน้ำา ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
• ใช้งานง่าย 
• แห้งเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

เวเบอร์ฟลอร์ 4720 related products