เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป

Weber Thailand
Weber Thailand
เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป เป็นปูนผสมสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์และสารประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง หรือปูนก่อปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอยบิ่น รอยหลุมลึก ความหนาในการใช้งาน 2-35 มม.

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน, คาน, ชั้นใต้ดิน, เสา, ดาดฟ้า, พื้น, ฐานราก, รางระบายน้ำ, ผนัง, สระว่ายน้ำ, รอยต่อ

ขนาด

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ความหนาแน่น : 1.35 กิโลกรัม/ลิตร
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3-5 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม : 2 ชั่วโมง
 • อุณหภูมิระหว่างการใช้งานที่เหมาะสม : 5-35 องศาเซลเซียส
 • ค่ารับกำลังอัด (Compressive strength) ASTM C109 : >320 Ksc
 • การรับแรงดัด (Flexural Strength) ASTM C348 : 6 N/mm2
 • ระยะเวลาก่อตัว (Setting time) EN 195-3 ระยะต้น (Initial setting time) : 2 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาก่อตัว (Setting time) EN 195-3 ระยะปลาย (Final setting time) : 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติเด่น

ปูนผสมสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์และสารประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้างหรือปูนก่อปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอยบิ่น รอยหลุมลึก

 • สามารถฉาบได้หนา 2 - 35 มม.
 • สามารถรับแรงอัดได้สูงถึง 320 KSC. (28 วัน)
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ใช้ได้กับงานพรีเคส คอนกรีตหล่อในที่ ปูนก่อหรือปูนฉาบ

ข้อจำกัด


1. ไม่ควรเติมวัสดุอื่นใดเพิ่มเติม
2. หากส่วนผสมแข็งตัว ไม่ควรผสมนํ้าเพิ่มเติมอีก และควรใช้ส่วนผสมให้หมด ภายใน 2 ชั่วโมง
3. ควรบ่มพื้นผิวทิ้งไว้ 3-7 วัน

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้