เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป เป็นปูนผสมสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์และสารประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง หรือปูนก่อปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอยบิ่น รอยหลุมลึก ความหนาในการใช้งาน 2-35 มม.

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน, คาน, ชั้นใต้ดิน, เสา, ดาดฟ้า, พื้น, ฐานราก, รางระบายน้ำ, ผนัง, สระว่ายน้ำ, รอยต่อ

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต