เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ใหม่
Weber Thailand

เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป สำหรับใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับ

ขนาด

  • 5 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

ความหนาแน่น : 1.35 กิโลกรัม/ลิตร
ระยะเวลาบ่มเคมี : 3-5 นาที
อายุการใช้งานหลังผสม : 2 ชั่วโมง
อุณหภูมิระหว่างการใช้งานที่เหมาะสม : 5-35 องศาเซลเซียส

ค่ารับกำลังอัด (Compressive strength) ASTM C109 : >320 Ksc
การรับแรงดัด (Flexural Strength) ASTM C348 : 6 N/mm2
ระยะเวลาก่อตัว (Setting time) EN 195-3 ระยะต้น (Initial setting time) : 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาก่อตัว (Setting time) EN 195-3 ระยะปลาย (Final setting time) : 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติเด่น

ปูนผสมสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์และสารประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้างหรือปูนก่อปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าวรอยบิ่น รอยหลุมลึก

  • สามารถฉาบได้หนา 2 - 35 มม.
  • สามารถรับแรงอัดได้สูงถึง 320 KSC. (28 วัน)
  • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
  • ใช้ได้กับงานพรีเคส คอนกรีตหล่อในที่ ปูนก่อหรือปูนฉาบ

ข้อจำกัด

  • ไม่ควรเติมวัสดุอื่นใดเพิ่มเติม
  • หากส่วนผสมแข็งตัว ไม่ควรผสมนํ้าเพิ่มเติมอีก และควรใช้ส่วนผสมให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
  • ควรบ่มพื้นผิวทิ้งไว้ 3-7 วัน