เวเบอร์พริม อีพี ทูเค

ผลิตภัณฑ์ใหม่
Weber Thailand

น้ำยารองพื้นอีพ็อกซี่แบบใส สองส่วนผสม สามารถผสมน้ำเพื่อปรับความข้น/ใส

ขนาด

 • 20 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • อัตราส่วนผสม
  • ส่วน A: อีพ็อกซี่เรซิ่น 3 ส่วน
  • ส่วน B: ฮาร์ดเดนเนอร์ 1 ส่วน
 • สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลังผสม: 45 นาที
 • การใช้งาน: ควรทา 1 – 2 ชั้น
 • เวลาก่อนทาชั้นถัดไป: 6 – 10 ชม. ไม่ควรเกิน 24 ชม.
 • เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์: 7 วัน
 • ส่วนประกอบ: อีพ็อกซี่
 • อุณหภูมิการใช้งาน: -30 ํC ถึง +90 ํC
 • ค่าความแข็ง (Shore D): > 30 (ASTM 2240)
 • แรงยึดเกาะบนพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น 6%: > 1.5 นิวตัน/ตร.มม.
 • (ASTM D903)
 • แรงยึดเกาะบนโลหะ: > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D903)

คุณสมบัติเด่น

 • ให้แรงยึดเกาะสูงทั้งบนพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำ และไม่ดูดซึมน้ำ
 • ใช้เป็นรองพื้นเพื่อเตรียมพื้นผิว ก่อนการทำกันซึมโพลียูรีเทนและก่อนการใช้ซีลแลนท์โพรียูรีเทน
 • สามารถผสมน้ำ เพื่อปรับความข้นใสได้
 • ทนทานต่อสารเคมี

ข้อจำกัด

 • ค่าความชื้นของพื้นผิวไม่ควรเกิน 7%
 • ค่าแรงกด (compressive strength) ของพื้นผิวควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 25 MPa และค่าแรงดึง (adhesion strength) ไม่ต่ำกว่า 1.5 MPa
 • ระหว่างทำการผสมผลิตภัณฑ์ ไม่ควรปล่อยให้มีอีพ็อกซี่เรซิ่น หรือฮาร์ดเดนเนอร์ค้างที่ปากถัง
 • ควรทาเวเบอร์พริม อีพี ทูเค 2 ชั้น ในกรณีที่พื้นผิวไม่แข็งแรงหรือบนพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำสูง
 • ควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากแหล่งเชื้อเพลิง และไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้กับบริเวณจัดเก็บ
 • สวมถุงมือยาง แว่นตาป้องกัน ขณะทำงาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือดวงตา ถ้าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งและปรึกษาแพทย์
 • บริเวณที่ทำงาน ควรมีอากาศถ่ายเท

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้