เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี 60

เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี 60 เป็นผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ ใช้สำหรับเสริมแรงร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึมแบบพร้อมใช้งานของเวเบอร์ เช่น เวเบอร์ดราย ซีล, เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท, เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท

บริเวณที่ใช้งาน

ดาดฟ้า, พื้น

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง