เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี 60

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี 60 เป็นผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ ใช้สำหรับเสริมแรงร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึมแบบพร้อมใช้งานของเวเบอร์ เช่น เวเบอร์ดราย ซีล, เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท, เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท

บริเวณที่ใช้งาน

ดาดฟ้า, พื้น

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี 60 related products