เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท ทราฟฟิค

ผลิตภัณฑ์ใหม่
Weber Thailand

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวประเภทโพลียูรีเทน ทนต่อการสึกหรอทนทานการสัญจรหนัก อาทิ ที่จอดรถ สนามกีฬา

ขนาด

 • 5 กก, 20 กก

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ต้องใช้ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค บนชั้นกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล ที่โรยทรายขนาด 0.1 – 0.3 หรือขนาด 0.4 – 0.8 มม. เอาไว้แล้ว เพื่อช่วยเพ่ิมแรง ยึดเกาะ และช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอ
 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด อุณหภูมิขณะใช้งานและหลังการใช้งาน (เพื่อการเซ็ตตัว) ควร อยู่ระหว่าง +5 ํC ถึง +35 ํC อุณหภูมิต่ํากว่าน้ีจะทําให้การเซ็ตตัวช้าลง และ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําาให้การเซ็ตตัวเร็วเกินไป ค่าความชื้นสูงอาจมีผลต่อพ้ืนผิว สุดท้าย

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้งานง่าย โดยลูกกล้ิง หรือเครื่องพ่น
 • ส่วนผสมเดียว
 • ทนต่อการขัดสีหนักอย่างต่อเนื่อง และทนต่อการสึกหรอ
 • ให้สีที่สม่ําาเสมอ
 • ทนรังสียูวี
 • ให้ผิวหน้ามันวาว และทําความสะอาดง่าย
 • สะท้อนกลับแสงแดด ให้คุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน
 • เป็นโพลียูรีเทนแบบ Aliphatic ผิวหน้าไม่เป็นขุยฝุ่น
 • ทนต่อน้ําขัง
 • ทนน้ําแข็ง
 • คงคุณสมบัติทางกล ในช่วงอุณหภูมิ -40 ํC ถึง +90 ํC
 • สามารถสัญจรหนักบนพื้นผิวได้

ข้อจำกัด

 • ชั้นของ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค จะลื่นเมื่อเปียก แนะนําให้โรยทราย กรวด หรือสารอื่นๆที่เหมาะสม ลงบนชั้นเคลือบผิวที่ยังไม่แห้ง เพื่อช่วยเพิ่ม คุณสมบัติต้านทานการลื่นไถล
 • ทําความสะอาดสม่ําเสมอ กรณีที่มีน้ําขังบนพ้ืนผิวของ ระบบกันซึม เวเบอร์ ดราย พียูอาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความสกปรกท่ีมาจากเชื้อโรค เชื้อรา เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้