เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท

ผลิตภัณฑ์ใหม่
Weber Thailand

ผลิตภัฑณ์เคลือบผิวประเภทโพลียูรีเทน ทนรังสียูวี

ขนาด

 • 10 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ส่วนประกอบ: โพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic
 • อุณหภูมิการใช้งาน: -30 ํC ถึง +90 ํC
 • แรงยึดเกาะบนพื้นผิวกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล: > 2 นิวตัน/ตร.มม. การยืดตัวสูงสุด: > 280% (DIN 527)
 • การยืดตัวสูงสุด หลังผ่านการบ่มร้อน: > 300% (DIN 527)
 • ค่ารับกําาลังดึง (tensile strength): > 3.5 นิวตัน/ตร.มม.
 • (DIN EN ISO 52455)

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้เคลือบผิวเพื่อป้องกันช้ันกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล อย่างถาวร 
 • ให้ผิวเงาวาว สีติดทนนาน และทําความสะอาดง่าย
 • ทนต่อรังสียูวี การสัญจร แอ่งน้ําขัง และน้ําแข็ง

ข้อจำกัด

 • ค่าความชื้นของพื้นผิวก่อนติดตั้งไม่ควรเกิน 5%
 • หลีกเลี่ยงการใช้งานขณะอากาศร้อน และช้ืน
 • ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์บนพ้ืนผิวท่ีเย็นจัด หรือร้อนจัด และไม่ควรทําางานในวันที่มีโอกาสฝนตก ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากทํางานเสร็จ

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้