เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว ใช้เพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำงานกันซึมและงานฉาบบางผนัง

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, รอยต่อ

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

โซลูชั่น

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 related products