เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

weberbase skim coat_White
weberbase skim coat_White
weberbase skim coat_Grey

ขนาด

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ฉาบง่ายลื่นมือ ฉาบได้บาง 0.5-2 มม. มีแรงยดึ เกาะที่ดี ขัดตกแต่งให้เรียบเนียนได้ง่ายด้วยกระดาษทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถทาสีทับหรือปล่อยเปลือยได้ เพิ่มคุณภาพงานตกแต่งผนัง

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

โซลูชั่น

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท related products