เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

Weber Thailand
Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

อะครีลิคสำเร็จรูปสีขาว ใช้ได้ทันที สำหรับฉาบบางหรือโป๊ว คอนกรีตหรือปูนฉาบ เพื่อตกแต่งผิวผนังและฝ้าเพดานให้เรียบเนียน

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, ฝ้าเพดาน

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

โซลูชั่น

เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ related products