โซลูชั่นระบบกันซึมสำหรับงานโครงการ บริเวณดาดฟ้าของโรงงาน หรือชั้นลานจอดรถเปิดโล่งบนอาคาร

Waterproofing solution for project (PUD Coat) - TH

การติดตั้งระบบกันซึม เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท สำหรับพื้นที่ดาดฟ้าขนาดใหญ่ ติดตั้งร่วมกับ เวเบอร์ดราย ฟลีซ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงและอายุ
การใช้งานให้กับระบบกันซึม ปริมาณการใช้ที่เหมาะสมคือ 1.5-2.0 กก./ตรม. (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นผิวหน้างาน)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง