เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท ผลิตภัณฑ์ใหม่

Product formerly named: เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท
Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท เป็นผลิตภัณฑ์ทากันซึมประเภทบิทูเมน แบบส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับทำกันซึมโครงสร้างคอนกรีตเสริมแรง เช่น กำแพงดิน ช่องลิฟท์ คานพื้น แท่นหัวเข็ม ฯลฯ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากน้ำกระด้างใต้ดิน และดินที่เป็นกรด

บริเวณที่ใช้งาน

ชั้นใต้ดิน, รางระบายน้ำ, คาน, ฝ้าเพดาน

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง