เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท ผลิตภัณฑ์ใหม่

Product formerly named: เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท
Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท เป็นผลิตภัณฑ์ทากันซึมประเภทบิทูเมน แบบส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับทำกันซึมโครงสร้างคอนกรีตเสริมแรง เช่น กำแพงดิน ช่องลิฟท์ คานพื้น แท่นหัวเข็ม ฯลฯ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากน้ำกระด้างใต้ดิน และดินที่เป็นกรด

บริเวณที่ใช้งาน

ชั้นใต้ดิน, รางระบายน้ำ, คาน, ฝ้าเพดาน

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

เวเบอร์ดราย บิทูเมน โค้ท related products