งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน (หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ ขนาดสูงสุด 60X60 ซม)

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน (หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ ขนาดสูงสุด 60X60 ซม)

  • ทำการก่อผนังอิฐมวลเบา ฉาบปรับระดับพื้น  / ผนัง และฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ด้วยผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

  • ปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน ด้วยปูนกาวและยาแนวคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง

1 = โครงสร้างพื้น

2 = ผนังอิฐมวลเบา

3 = ปูนก่ออิฐมวลเบา เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

4 = ปูนปรับระดับพื้น เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

5 = ปูนฉาบบางตกแต่งผิวหนัง เนื้อละเอียด เวเบอร์เบส สกิมโค้ท

6 = กาวปูกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา สำหรับห้องรับแขก เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

7 = กาวยาแนวป้องกันราดำ ร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

8 = สีทาผนัง

ค้นหาร้านค้า

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง