โซลูชั่นปูกระเบื้องหรือหินแผ่นใหญ่ ขนาดมากกว่า 1x1 เมตร

Tiling big slab and big natural stone size over 1x1 m.

1 = พื้น/ผนังคอนกรีต

2 = ปูนปรับระดับพื้น Self leveling เวเบอร์ฟลอร์ 1145

3 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

4 = กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า เวเบอร์ไทล์ เกรส

5 = กาวยาแนวกระเบื้องสำหรับร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง