เวเบอร์ฟลอร์ 1145

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling) ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ ในบ้านที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย์

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต