เวเบอร์เท็ค นอนชริ้งเกร้าท์ พลัส

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะสำหรับงานเทเกร้าท์ทั่วไป รวมถึงงานฉาบซ่อมแซมบริเวณ คาน เสา ผนัง คอนกรีต ผนังพรีเคส

บริเวณที่ใช้งาน

ฐานราก, เสา

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต