เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ผลิตภัณฑ์ใหม่

Weber Thailand

อะคริลิคยาแนว ภายในอาคาร (Acrylic) อุดรอยต่อและซ่อมแซมรอยแตกร้าว งานปูน คอนกรีต ไม้

บริเวณที่ใช้งาน

รอยต่อ, ผนัง

สี

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต