เวเบอร์พริม คอนกรีต

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

น้ำยาทาผนัง เสาและพื้นคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต เพิ่มแรงยึดติด ปูนปรับระดับไม่ให้แตกร้าว หลุดล่อน

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, คาน, เสา, ดาดฟ้า, พื้น

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

โซลูชั่น

เวเบอร์พริม คอนกรีต related products