เวเบอร์พริม คอนกรีต

weberprim concrete

น้ำยาทาผนังและเสาคอนกรีต ทั้งพรีคาส และหล่อในที่ เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น, เสา

ขนาด

 • 5 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • pH : 3.5-4.5
 • ความถ่วงจำเพาะ : 1
 • ความหนืด : 200-300 cps.
 • การยึดเกาะคอนกรีต : มากกว่า 0.5 MPa (N/ตร.มม.)
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คำนวณปริมาณการใช้

ใส่ข้อมูลเพื่อคำนวณปริมาณการใช้งาน

Sorry, there was an error with the selected options

ผลการคำนวณ:
ปริมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ :
จำนวนถุงที่ต้องใช้ :
Palette quantity :

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต
 • ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
 • ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ และค่าแรง
 • ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • ใช้ทาก่อนงานฉาบผนังและเสาคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป
 • ใช้ทาบนสีทาบ้านหรือสีรองพื้นปูนใหม่ก่อนฉาบสกิมโค้ท เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับสกิมโค้ท
 • ใช้ทาก่อนงานเทพื้น เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนทรายปรับระดับ คอนกรีตใหม่ ทรายและ กรวดล้าง และงานหินขัด ทำให้รับน้ำหนักและรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • ทดแทนการทำสลัดดอก
 • ช่วยให้คุณประหยัด 5 เท่า(*)

ข้อจำกัด

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้