เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป

ผลิตภัณฑ์ใหม่
weberfloor slope adjust

เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ปูนสำเร็จรูป ใช้ปรับระดับ ปรับความลาดเอียง ของพื้นให้เหมาะสม ที่ความหนา 2 – 25 มม. ก่อนที่จะปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ เช่น การทำกันซึม ปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ และสามารถปล่อยเปลือยได้

ขนาด

  • 25 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

  • ปริมาณการใช้ เพื่อปรับระดับพื้น :  1.7 กก/ตร.ม/มม.
  • ปริมาณการใช้ เพื่อปรับความลาดเอียง : 

      3.5 กก/ตร.ม/2 มม.

      13 กก/ตร.ม/15 มม.

      24 กก/ตร.ม/25 มม.

  • ความหนาที่เหมาะสม : 2 – 25 มม.
  • อุณหภูมิขณะใช้งาน : 15 – 40 องศาเซลเซียส
  • การยึดเกาะกับคอนกรีต : 0.58 N/mm2
  • แรงดึงผิวหน้า (surface strength) : 0.7 N/mm2

คุณสมบัติเด่น

• ใช้ปรับระดับและปรับความลาดเอียงของพื้น ตั้งแต่ 2 ถึง 25 มม.
• ปรับพื้นก่อนทำกันซึม
• ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้
• สามารถปล่อยเปลือยได้ในที่ที่มีการสัญจรน้อยถึงปานกลาง

ข้อจำกัด

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นผิวก่อนจะใช้ เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ต้องน้อยกว่า 6%

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้