เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

มอร์ตาร์ปรับระดับพื้น ใช้ปรับระดับพื้น ปรับสโลปให้พื้นลาดเอียงก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น, สระว่ายน้ำ, รางระบายน้ำ

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต