การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมถังเก็บน้ำ

ทำอย่างไรจึงป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมจากถังเก็บน้ำ?

ปัญหา

แรงดันจากน้ำใต้ดินทำให้โครงสร้างมีรอยแตก

ปัญหาที่พบบ่อยครั้งในการสร้างถังเก็บน้ำ คือ หลังจากสร้างเสร็จภายในเวลาไม่กี่เดือนก็จะเกิดปัญหาน้ำรั่วซึม เนื่องจากแรงดันจากน้ำใต้ดินในช่วงฤดูฝน ถ้าโครงสร้างมีรอยแตก น้ำจากใต้ดินและความเค็มสามารถซึมเข้ามาซึ่งทำให้โครงสร้างที่เป็นเหล็กเกิดปัญหาได้

วัสดุที่ใช้สร้างถังเก็บน้ำมีการรั่วซึม

วัสดุที่ใช้สร้างถังเก็บน้ำไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการรั่วซึมผ่านของน้ำ

โครงสร้างของถังเก็บน้ำที่ไม่แข็งแกร่งพอ

ถึงแม้ว่าถังเก็บน้ำจะได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี แต่ถ้าโครงสร้างของถังเก็บน้ำที่ไม่แข็งแกร่งพอ การเคลื่อนตัวของโครงสร้างเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดรอยร้าวเป็นเหตุให้น้ำรั่วซึมผ่านได้

กันซึมที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อน้ำดื่ม

เมื่อพื้นผิวมีความชื้น อาจทำให้วัสดุที่ใช้เกิดความเสียหายและราขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งว่ากันซึมที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อน้ำดื่ม

ทำระบบกันซึม

การทำถังเก็บน้ำนอกจากจะต้องทำระบบโครงสร้างที่ดีแล้ว จำเป็นต้องทำระบบกันซึมเสริมเข้ามา เพื่อป้องกันแรงดันของน้ำใต้ดิน (แรงดันด้านลบ) กับแรงดันของน้ำในถังเก็บน้ำ (แรงดันด้านบวก) เพราะถ้าเกิดปัญหารั่วซึมภายหลัง การซ่อมแซมทำได้ยากและค่าใช้จ่ายสูง