การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมในสระว่ายน้ำ

ปัญหาที่พบบ่อยในงานสระว่ายน้ำ คือ ปัญหาน้ำรั่วซึมตามโครงสร้าง
ทำอย่างไรจึงป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมตามโครงสร้างสระว่ายน้ำ?

ปัญหา

สระน้ำ น้ำพุ ที่เก็บน้ำ ไม่มีระบบป้องกันรั่วซึม

สระน้ำ น้ำพุ ที่เก็บน้ำ หรือท่อน้ำทิ้ง จำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันรั่วซึมระหว่างการก่อสร้างเพื่อป้องกันการรั่วซึมเพราะการซ่อมแซมหลังจากปูกระเบื้องไปแล้วยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ผนังปูนฉาบ คอนกรีต ไม่สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมได้

ผนังปูนฉาบ คอนกรีต หรือซีเมนต์บล็อค ไม่ใช่วัสดุที่สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านผิวได้

ระบบกันซึมที่มีความต้านทานต่อแรงดันน้ำด้านเดียว

ถ้าระบบกันซึมที่เลือกใช้มีความต้านทานต่อแรงดันน้ำเป็นบวก (น้ำในสระ) หรือแรงดันน้ำเป็นลบ (น้ำใต้ดิน) เพียงด้านเดียวน้ำก็สามารถรั่วซึมได้

โครงสร้างแข็งแกร่งไม่เพียงพอ

ถ้าโครงสร้างแข็งแกร่งไม่เพียงพอ การเคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดรอยร้าว ส่งผลให้น้ำรั่วซึมผ่านได้

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาจถูกทำลาย

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาจถูกทำลายจากการกัดกร่อนของสนิมที่เกิดขึ้น เนื่องจากน้ำและอากาศที่ผ่านเข้าออกพื้นผิวได้ ก่อให้เกิดน้ำรั่วซึมบริเวณจุดดังกล่าวได้

การทาสีหรือการปูกระเบื้องเซรามิคไม่กันรั่วซึม

การทาสีหรือการปูกระเบื้องเซรามิคไม่ใช่วิธีการป้องกันการรั่วซึม ควรทำระบบกันซึมก่อนการปูกระเบื้องเสมอ

คุณสมบัติของระบบป้องกันรั่วซึมที่ดี

ระบบป้องกันรั่วซึมที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ทนทานต่อแรงดันน้ำเป็นบวก (น้ำในสระ) และแรงดันน้ำเป็นลบ (น้ำใต้ดิน)

2. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

3. ทนต่อสภาวะความเป็นกรด/ด่างของน้ำ (pH)