ปัญหารั่วซึมฐานรากอาคาร

ทำอย่างไรจึงป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมจากฐานรากของอาคาร?

ปัญหา

เมื่อผนังไม่มีการป้องกันการรั่วซึม

เมื่อคอนกรีตหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างฐานรากอาคารไม่มีการป้องกันการรั่วซึม ในไม่ช้าจะทำให้อาคารชั้นใต้ดินมีปัญหาเกิดขึ้นตามมามากมาย

เมื่อพื้นผิวมีความชื้น

เมื่อพื้นผิวมีความชื้น ทำให้วัสดุที่ใช้ได้รับความเสียหายหรือเกิดราได้

ผนังไม่มีคุณสมบัติต้านทานแรงดันน้ำ

ถึงแม้ว่าพื้นผิวไม่มีรอยร้าว แต่ถ้าผนังไม่มีคุณสมบัติต้านทานแรงดันน้ำ น้ำจะซึมผ่านพื้นผิวได้ง่าย

การทำงานเป็นบล็อคต้องป้องกันการรั่วซึม

ในการทำงานเป็นบล็อค รอยต่อระหว่างบล็อคที่ไม่ได้ป้องกันการรั่วซึม น้ำก็จะซึมผ่านได้เช่นกัน จำเป็นต้องติดตั้งระบบกันซึมทุกครั้ง

อากาศและน้ำสามารถซึมผ่านผิวคอนกรีตได้

โดยทั่วไปอากาศและน้ำสามารถซึมผ่านผิวคอนกรีตตามรูพรุน และจะเป็นสาเหตุให้เหล็กเสริมเกิดสนิมซึ่งในที่สุดจะเป็นตัวทำลายโครงสร้างคอนกรีต

ผนังปูนฉาบที่ไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันรั่วซึม

ผนังปูนฉาบที่ไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันรั่วซึมจะเก็บความชื้นโดยธรรมชาติ ความชื้นจะผ่านไปยังวัสดุตกแต่งพื้นผิวจนอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้