งานปูกระเบื้องผนังอาคารสูงไม่เกิน 28 เมตร รองรับการเคลื่อนตัวของอาคารและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Exterior tiling solution on high building
 • ทำการปรับระนาบผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน

 • ปูกระเบื้องนอกอาคารสูงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้

1 = ผนังคอนกรีต

2 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องภายนอกบนอาคารสูง มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

4 = กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืนหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซต์

5 = ซีลแลนท์สำหรับงานกระจก เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

6 = ซีลแลนท์สำหรับรอยต่องานกระเบื้องและคอนกรีต เวเบอร์ซีล พียู

ขั้นตอนการทำงานและผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

weber.base_levelling_plaster_25_kg.png

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

ปรับระนาบของผนังภายนอกอาคารโดยใช้ วเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนการปูกระเบื้อง 

คุณสมบัติของปูนฉาบ

 • เนื้อเหนียวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง่าย
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น
 • ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
 • สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.
ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบเนียนสวยงาม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

weber.tai_flex_20_kg_2017_V2.png

กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์คุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

 • ยืดหยุ่นเหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัวสูง
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในและภายนอกอาคารได้เลย
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ทนต่อทุกสภาพอากาศ แรงกดและแรงสั่นสะเทือน
 • ปูกระเบื้องบนอาคารสูง
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น ทนงานหนัก คุณภาพสูง เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก เช่น การปูกระเบื้องบนอาคารสูง การปูกระเบื้องลานจอดรถ สามารถใช้ปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่มีการแอ่นตัวสูง อย่าง ไม้อัด* ไม้อัดซีเมนต์* ไฟเบอร์ซีเมนต์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

109266_109241_webercolor_outside.jpg

กาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

ยาแนวป้องกันกระเบื้องด้วยกาวยาแนวป้องกันราดำ สำหรับกระเบื้อง ปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

 • แห้งตัวเร็ว
 • เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืดหยุ่น ทนงานหนัก 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

weberseal_silicone_AC_39A582DCA4EA43199F643E1D7FCC70E2.jpg

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

ติดตั้งกระจกเข้ากับผนังอาคาร และเชื่อมรอยต่อระหว่างกระจกด้วยซีลแลนท์คุณภาพสูง สำหรับงานกระจก เวเบอร์ซี ล ซิลิโคน เอซี

 • แห้งตัวเร็ว
 • เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
ซิลิโคนสำหรับงานกระจก ทนต่อรังสียูวี สารเคมี อุณหภูมิสูงหรือเย็นจัด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

weberseal_PU_92121AA503FB48D2AAA3ACB2E95A1B46.jpg

เวเบอร์ซีล พียู

ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างผนังแต่ละจุด ทำการเชื่อมรอยต่อด้วยซีลแลนท์คุณภาพสูง สำหรับรอยต่องานกระเบื้อง คอนกรีต เวเบอร์ซีล พียู

 • สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้ถึง ±50 %
 • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
 • ทนทานต่อแรงฉีกขาดได้ดี
 • สามารถทาสีทับได้
 • ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ดี
วัสดุยาแนวรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน ส่วนประกอบเดียว บ่มตัวด้วยความชื้น ยืดหยุ่นตัวสูง ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อทั่วไปในงานก่อสร้างอาคาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้