งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน (กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดมากกว่า 60X60ซม)

งานปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น  ห้องรับแขก  สำนักงาน   โถงทางเดิน  ห้องนอน (โมเสคทุกชนิด ทุกขนาด)

  • ทำการก่อผนังอิฐมวลเบา ฉาบปรับระดับพื้น  / ผนัง และฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ด้วยผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

  • ปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก สำนักงาน โถงทางเดิน ห้องนอน ด้วยปูนกาวและยาแนวคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง

1 = โครงสร้างพื้น

2 = ผนังอิฐมวลเบา

3 = ปูนก่ออิฐมวลเบา เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

4 = ปูนปรับระดับพื้น เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

5 = ปูนฉาบบางตกแต่งผิวหนัง เนื้อละเอียด เวเบอร์เบส สกิมโค้ท

6 = กาวซีเมนต์ พร้อมยาแนวป้องกันราดำ เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค

7 = กาวซีเมนต์ พร้อมยาแนวป้องกันราดำ เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค

8 = สีทาผนัง

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง