เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ ขนาด 10x10 มม.

Image Not Available

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ ขนาด 10x10 มม. (U10) สำหรับกระเบื้องขนาดกลาง-ใหญ่
รหัส NTU10-S

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น, เสา, ผนัง

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ ขนาด 10x10 มม. related products