Weber Thailand

สร้างห้องครัวให้เป็นพื้นที่โปรดในบ้าน

ห้องครัว คือ พื้นที่ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมสมาชิกของคนในบ้าน ความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละวัน หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนพื้นที่ห้องครัวเป็นมุมปาร์ตี้เล็กๆ ตามโอกาส

การสร้างลูกเล่นให้กับห้องครัวทำได้ง่ายๆ ตั้งแต่การเปลี่ยนประตูหน้าบานใหม่ เปลี่ยนมือจับ หรือการเปลี่ยนวัสดุ ลวดลายของพื้นที่ผนังหลังเตาครัวด้วยกระเบื้อง โมเสคในแบบที่สะท้อนความเป็นตัวของคุณเอง การผสมผสานของตกแต่งภายในห้องครัว อุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ล้วนเป็นรายละเอียดที่สร้างให้พื้นที่ห้องครัวเป็นห้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่อยู่อาศัย

* สำหรับการปรับปรุงห้องครัวในโครงการขนาดใหญ่ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ